StartSitemap / översikt / struktur / karta över webbplats Mogensen.se på svenskaMogensen.se in english

Teknisk lösning

 

 

 

 

Den första prototypen av Mogensen Sizer byggdes 1947. Den revolutionerande nyheten var att den hade lutande siktplan. Två viktiga principer låg till grund för konstruktionen:

 

1. Olika stora partiklar har olika stor sannolikhet att passera en siktduk, även när partiklarna är mindre än siktdukens maskor.

 

2. Lutande siktduksplan ger bättre effekt och ökad kapacitet på given yta.

Idag är naturligtvis dessa idéer utvecklade och anpassade efter nutidens krav. Nya patent på en integrerad matare och en elliptisk rörelse ger en förfinad teknik i våra produktlösningar.

 


 

Effektiv matning

Vid siktning är det av avgörande betydelse hur rågodset tillförs den aktiva siktytan för att optimal kapacitet och avskiljningsförmåga ska uppnås.

I många fall matas siktar med ett pulserande och dåligt utbrett flöde. Detta får till följd att siktkapaciteten per kvadratmeter siktyta blir låg och att siktarna måste vara oproportionerligt stora.

Med en integrerad matare från Mogensen förs siktgodset till siktytan jämnt fördelat och försegregerat, vilket innebär att sikten blir effektivare, mindre i storlek och därigenom billigare.

 


 

Elliptisk rörelse

Idén med Mogensens elliptiska rörelse är att skapa en olikformig rörelse hos sikten, som kan varieras efter behov. I siktdukarnas första del är rörelsen extremt kraftig och elliptisk medan den främre delens rörelse är linjär, med normal längd.Idén med Mogensens elliptiska rörelse är att skapa en olikformig rörelse hos sikten, som kan varieras efter behov. I siktdukarnas första del är rörelsen extremt kraftig och elliptisk medan den främre delens rörelse är linjär, med normal längd.


På ett effektivt sätt minskas därmed uppkomsten av driftstörande bädd-bildning och pluggning.

 


 

 

Kontakta gärna Jonas för mer info

Jonas Jonasson - Försäljningschef
jonas.jonasson@mogensen.se

Tel +46 (0)503-323 43

Mob +46 (0)70-224 87 28

 


 

Kontaktinfo

Fredrik Mogensen AB

Sveavägen 26

SE-544 50 Hjo, Sweden


Tel: +46 (0)503-323 40

Fax: +46 (0)503-138 78

 

info@mogensen.se

www.mogensen.se

 

Ordlista

Siktmaskiner, siktutrustning, siktning, storlekssortering, sizer, bulkmaterialhantering, fraktionering, vibrationssiktar etc. Läs mer...

 

Se informationsfilmen om Mogensen och vad vi kan erbjuda dig »